13 Jun

Hej alla fiskare!

Igår landade man 2 st k-lax och 1 st g-lax ute i våra zoner varav den största var en av k-laxarna som var 86 cm.
Älven är oförändrad sedan gårdagen och ligger kvar ungefär 20 cm under toppen på vadarstenen och
vattentemperaturen är ca 13 grader.

Updated: 13/06/2017 — 12:52