14/9 Öppet fiske. Vadarälv.

Dagens vattentemperatur är 14,6 grader. Vattenflödet ligger på 65.42 m3/s.
Igår fångades det 3 laxar i zon 2, den största en k-lax på 80 cm

Updated: 14/09/2020 — 13:10