19/9 Öppet fiske, Vadarälv

Dagens vattentemperatur är 13,4 grader. Vattenflödet ligger på 65.16 m3/s.
Igår fångades det 2laxar i zon 2, den största var en k-lax på 74 cm

Updated: 19/09/2020 — 10:19