16/09

Hej alla fiskare,

Igår fångades en fisk i våra zoner. Vattenföringen är 43,89 m3 och vattentemp 15,6 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 17/09/2018 — 10:40