17/9

Hej alla fiskare,

Igår fångades 3 fiskar i våra zoner varav den största var en K-lax på75cm. Vattenföringen är 52,21 m3 och vattentemp 14,2 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 17/09/2018 — 10:40