20/5

Hej alla fiskare!

Idag den 20/5 börjar dispensfisket 2016.
Vattentemperaturen ligger på cirka 10 grader och vattnet ligger fortsatt ca 50 cm under toppen på vadarstenen.

Zonskyltarna sitter nu uppe för att underlätta för våra fiskare

Zonskyltarna sitter nu uppe för att underlätta för våra fiskare

Updated: 20/05/2016 — 10:22