21/5

Hej alla fiskare!

Vattentemperaturen ligger strax över 10 grader i älven och vattnet är fortsatt lågt,
cirka 50 centimeter under toppen på vadarstenen.

Ha en trevlig helg!

Updated: 21/05/2016 — 10:48