25/9

Hej alla fiskare.

Igår fångades 3 laxar i våra zoner varav den största laxen var en K-lax på 80cm. Vattenföringen är 28,82 m3 och vattentemp 11,9 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 25/09/2018 — 10:21