26/9

Hej alla fiskare.

Igår fångades 5 laxar i våra zoner varav den största laxen var en K-lax på 72cm. Vattenföringen är 33,78 m3 och vattentemp 11,8 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 26/09/2018 — 09:54