27/9

Hej alla fiskare.

Igår var alla zoner obokade så nu har fisket fått vila en dag. Alla zonerna är även obokade idag. Vattenföringen har varierat väldigt mycket än så länge idag. Klockan 08:00 mättes 82,96 m3/s men min gissning är att det ligger runt 40-50 m3/s just nu. Vattentemp 11,7 grader.

Sportfiskarna och Forshagaforsen

Updated: 27/09/2018 — 10:11