30 maj

God förmiddag alla fiskare!

Inga fångster att rapportera från gårdagen och vattennivån ligger kvar cirka 35 cm under toppen på vadarstenen.
Vattentemperaturer har stannat av något i älven och ligger nu runt 13 grader.

Updated: 30/05/2017 — 10:31