31 maj

Hej alla fiskare!

Inga fiskare ute på älven under gårdagen och därav inga fångster att rapportera.
Älven har stigit en del och ligger nu ca 20 cm under toppen på vadarstenen och
vattentemperaturen ligger på ca 13 grader.

Updated: 31/05/2017 — 10:34